آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۰۱
جامعه
۱۸

خبر

اجرایی شدن طرح رتبه بندی معلمان در نیمه دوم سال

محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال اعتباری برای رتبه بندی معلمان پیش بینی شده است و این طرح در نیمه دوم سال با اطمینان اجرا می شود.وی افزود: آیین نامه رتبه بندی معلمان در نوبت طرح در دولت است و هر زمانی که رتبه بندی ابلاغ شود، از ابتدای مهر 98 اعمال می شود.حاجی میرزایی  ادامه داد:  اگر نظام تعلیم و تربیت بخواهد به ماموریت های خود خوب عمل کند، باید  معلم توانمند بتواند کار خود را انجام دهد./ فارس

 
تعطیلی دانشگاه های ضعیف

منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در راستای افزایش بهره وری از علم، دانشگاه های ضعیف و بی کیفیت تعطیل می شوند. غلامی  ادامه داد: مهارت آموزی در دانشگاه ها در اولویت قرار گرفته و هدف ما این است که از علم در بخش های مختلف توسعه کشور استفاده کنیم. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین عنوان کرد: این که می گویند ایران بیش از 2000 دانشگاه دارد اشتباه است؛ ما در وزارت علوم 97 دانشگاه دولتی داریم که دانشگاه فنی وحرفه ای با 176 دانشکده، یکی از آنها محسوب می شود./ ایرنا