آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۰۱
جامعه
۱۸

480 میلیارد تومان، اعتبار خاموش کردن بخاری های نفتی

 مهرالله رخشانی مهر، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: 480 میلیارد تومان اعتبار برای جمع آوری بخاری های نفتی مدارس سراسر کشور درنظر گرفته شده است. وی افزود: با تخصیص اعتبارات مناسب از سوی سازمان برنامه ریزی، جمع آوری بخاری های نفتی خیلی زودتر در استان ها شروع شده است.  رخشانی مهر با بیان این که زیرساخت ها برای گازرسانی انجام شده است، ادامه داد: در ابتدای سال برای 24 هزار کلاس درس علمک گاز تا مدرسه رفته و زیرساخت های جمع آوری بخاری نفتی فراهم شده بود. در سه ماهه گذشته این آمار به 14 هزار مدرسه کاهش یافته است.