آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۰۱
صفحه آخر
۲۰
راه هفتاد و سوم

راه مهندس مجتبی

علیرضا رافتی

پیدا کردن و صحبت گرفتن ازش کار آسانی نیست. سرش همیشه شلوغ است. با عجله می آید و می رود و تلفن همراهش از گوشش جدا نمی شود. از این ایستگاه به آن ایستگاه، از آن موکب عراقی به این پایانه مرزی. سر پا غذایش را می خورد و دانه های ریز عرق روی صورت استخوانی اش برق می زنند. با قامت بلند و دستمال سفید دور گردنش بین جمعیت زائران و خادمان این طرف و آن طرف می رود. اسمش مجتبی است، اما می گوید در عراق بهم می گویند مهندس مجتبی. اهل ایلام و مهندس عمران است و امرار معاشش از پیمانکاری و ساخت و ساز است. البته در 9 یا ده ماه سال. دو سه ماه سال خودش را وقف زائران کربلا می کند. در پایانه مرزی مهران و مسیر زائران اربعین در کشور عراق ساخت و ساز می کند. می گوید از پارسال که فهمیدم نیاز زائران در کشور عراق سرویس بهداشتی است، تا امروز بیش از ‍صد پروژه مجموعه سرویس بهداشتی در عراق ساخته ام. این روزها سه شیفت کارگر زیر نظرم کار می کنند و خودم پا به پا و پلک به پلک سه شیفت شان بیدارم و روزی سه ساعت می خوابم. به غیر از اینها یک مشغله دیگر هم در ایام اربعین برای خودش دست و پا کرده است. کار آزادسازی زائرانی که هر کدام به دلیلی در عراق دستگیر می شوند و برای شان حکم زندان صادر می شود. می گوید بس که در جلسات شهرسازی و عمرانی عراق شرکت کرده ام با همه مسوولان شهرهای زیارتی رفیقم. از جمله تیمساری که زمان جنگ علیه ما می جنگید و حالا به برکت امام حسین هرچه در توان دارد برای خدمت به زائران ایرانی به کار می گیرد. با کمک تیمسار و قاضی هایی که شیعه اند و رفاقت داریم، زائران ایرانی ای که به مشکل قضایی برمی خورند را از حکم زندان در عراق نجات می دهم. گفتم سه ماه ایلام و خانواده را رها و کسب درآمد را فراموش می کنید! خندید و گفت: امام حسین اون قدر داره که چندبرابرش رو می ده!