آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۰۱
رسانه: دور دنیا
۸

از سرگیری آزمایش های موشکی و هسته ای

وزارت خارجه کره شمالی روز پنجشنبه در بیانیه ای به انتقاد از اعضای اروپایی شورای امنیت پرداخت و با لحنی تهدیدآمیز اعلام کرد آزمایش های هسته ای و موشکی دوربرد خود را از سر می گیرد. کره شمالی معتقد است آمریکا به اعضای اروپایی شورای امنیت فشار آورده تا آزمایش موشکی اخیر که از یک زیردریایی انجام شد را محکوم کنند.

هشدار جدید پیونگ یانگ در حالی صورت گرفته که شنبه هفته گذشته مذاکرات کاری میان آمریکا و کره شمالی در استکهلم پایتخت سوئد به دلیل عدم ارائه پیشنهاد جدید واشنگتن به شکست انجامید و زودتر از موعد پایان یافت. به باور کره شمالی دیپلمات های آمریکایی با دست خالی به این مذاکرات آمدند و بنا براین گفت وگوها شکست خورد. کره شمالی در بیانیه خود تاکید کرده بیانیه اروپایی در محکومیت آزمایش موشکی اخیر اقدام تحریک آمیز بزرگ برای پیونگ یانگ محسوب می شود.