آرشیو سه‌شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۴۸۹
صفحه اول
۱
جامعه

حقوق نابینایان

فاطمه ذوالقدر

کمک به معلولان در هر جامعه ای دارای ارزش و اهمیت است و این ارزش در جامعه اسلامی ما دوچندان است. لذا همواره تلاش می شود، زمینه لازم برای فعالیت این عزیزان مهیا و شرایط تسهیل شود. ضرورت ایجاد تمهیدات و برنامه های مقتضی برای استقلال افراد معلول و دارای ناتوانی جسمی و حرکتی دارای اهمیت بسیار است و مناسب سازی، حمایت و نیز فرهنگ سازی از ضروریات آن محسوب می شود. مطابق قانون جدید، دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی مکلفند جهت دسترسی و بهره مندی افراد معلول، ساختمان ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و ابزار خدماتی موجود را با توجه به بودجه منظور شده، مناسب سازی کنند. با وجود اینکه در این راستا اقداماتی صورت گرفته است اما کافی نبوده و عملکرد دولت در این عرصه مطلوب نیست. انتظار است برای نابینایان، امکاناتی ایجاد شود که بتوانند با دیگر افراد جامعه هم سطح شوند و برابری کنند. در موضوع آموزش در همه ابعاد آن از بعد نظری و فنی و حرفه ای گرفته تا تامین کتابخانه های مناسب و آموزش فناوری های نوین و اپلیکیشن های مناسب برای ایشان در بحث اشتغال و در خصوص استفاده از خدمات شهری باید بیش از پیش وضعیت این افراد نیز در نظر گرفته شود. در خصوص آموزش افراد نابینا و ترغیب ایشان به استفاده از عصای سفید برای بهره مندی کامل از حقوق شان، برنامه ریزی و فعالیت های جدی تری از سوی مسوولان امر از جمله سازمان بهزیستی و راهنمایی و رانندگی و... ضرورت دارد. همچنین سایر افراد از عابرین پیاده تا دارندگان خودرو و موتوسیکلت باید عصای سفید را به عنوان پرچم استقلال یک نابینا به رسمیت بشناسند. عصای سفید یک نماد بین المللی است که طی رعایت و تدوین حقوق نابینایان به دولت ها و کشورها و موسسات نابینایی جهان توصیه شده است.

عصا نشانه شناخت فرد نابینا به دیگران است تا با مراقبت، ایمنی آنان را تامین کنند. بنابراین لازم است همه افراد جامعه با شناخت قوانین آن در ارتباط با اشخاص نابینا عملکرد و واکنش مناسبی از خود نشان دهند. قانون حمایت از معلولان مصوب 20/12/1396مجلس شورای اسلامی که شامل این دسته از افراد هم هست، تکالیفی را بر نهادها جهت حمایت از افراد معلول مترتب کرده است. تکالیفی مانند مناسب سازی و دسترس پذیری تردد و تحرک، خدمات بهداشتی- درمانی و توانبخشی، کارآفرینی و اشتغال، امور ورزشی-فرهنگی و هنری، حمایت های اداری و استخدامی و مالیاتی و... البته با همه این تفاسیر همچنان شاهد آن هستیم که ضعف های عدیده ای در اجرا برای نابینایان و افراد معلول وجود دارد و امیدواریم همه نهادها با هماهنگی، شرایطی را مهیا کنند تا این افراد به راحتی محیط پیرامون خود را مورد شناسایی قرار دهند و با امنیت خاطر در جامعه حاضر شوند و تردد کنند.