آرشیو سه‌شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۴۸۹
سیاست
۴
تاریخچه ترورهای موساد : برخیز و اول بکش (298)

فصل بیست و هفتم: یک نقطه پایین عملیاتی دیگر برای ترور

رونن برگمن منصور بیطرف

یکی از اسامی که از آرشیوهای حماس جمع آوری شد، ایاد باتات بود، مامور ارشد عملیاتی نظامی که بر حملات داخل کرانه باختری متمرکز بود. اسناد نشان می داد که او در مواردی در کمین زدن سربازان ای دی اف دخالت داشته است. اسراییلی ها بعد از چند ماه در نهایت رد او را در یک خانه امن در دهکده بیت عوا گرفتند. یک عملیات با نام رمزی سیاه چاله و اژدها ریختند تا او را بکشند. موشه یاآلون که دوره اش را به عنوان سرپرست آمان به پایان برده بود و اکنون به عنوان سرپرست فرماندهی مرکز ای دی اف خدمت می کرد، در روز 19 اکتبر سال 1999 به پست فرماندهی عملیات که در یک چادر بزرگ در نزدیکی دهکده بیت جوبرین که خیلی از دهکده بیت عوا دور نبود، آمده بود. با آنکه ماموران عملیاتی اش تقریبا سه روز برای کشیدن نقشه فرصت داشتند اما سریعا متوجه شد که آنها فقط بخشی از اطلاعات مورد نیاز را دارند. هیچ کس از واحد 8200 آنجا نبود و هیچ کس از واحد 9900 برای عملیات پهپادی هم نبود. حتی اگر آنها هم بودند باز مونیتورهایی که روی آن بتوان اطلاعات را نشان داد، نبود. افسر اطلاعاتی مرتبط شین بت در یک نقطه دیگر بود و دسترسی به او به کیفیت پرنوسان دریافت تلفن همراهش بستگی داشت. یاآلون با اشاره به واحد سایرت متکال که او زمانی آن را فرماندهی می کرد، گفت، «انگار من از یک جای دیگر با یک فرهنگ دیگر آمدم، همه چیز متفاوت عمل می شد. خیلی عجیب بود که کسی دیگری مسائل مرتبط با عملیات را می دانست و برای فرماندهی مقدور نبود که دستور عملیات را بدهد.» یاآلون و دیسکین تصمیم گرفتند که ادامه عملیات ریسک غیرقابل قبولی دارد. آنها عملیات را لغو کردند و تمامی تلاش ها برای کشتن باتات را به طور موقت نگه داشتند. دیسکین گفت: «ما در بیت عوا متوجه شدیم که در کل گنگ و کر بودیم. از خودمان پرسیدیم که چه کار کردیم که دفعه بعد این کارها را نکنیم.» راه حل در تئوری آسان بود. همه افراد لازم را در مقر فرماندهی بگذارید به طوری که آنها بتوانند با یکدیگر حرف بزنند و مونیتورها را که خلاصه ای از داده ها را نشان می دهد، نگاه کنند. شین بت، یانام، واحدهای کماندویی ای دی اف (ماتکال، فلوتیلا 13، چری / داو دوان)، واحدهای 8200، 504 و 9900 آمان و در نهایت نیروی هوایی همگی در یک اتاق جمع شوند - دیسکین گفت: «زیر نور فلورسنت و نه در چادرهای کهنه و پاره»- که تمامی داده های در دسترس و لازم هم آماده باشند. اما هر چند که اجرای راه حل به خاطر تعدادی از موارد پاسخگویی، فرماندهی و کنترل سخت بود طی سال ها رسم بر این شده بود که بازوهای مختلف سرویس های نظامی و اطلاعاتی به طور موازی عمل کنند و از آنجا که ماموران عملیاتی از واحدهای مختلف می آمدند، آنها با اصطلاحات حرفه ای متفاوت حرف می زدند. گاهی مواقع، برخی افراد بیشتر با چمن دم در مشکل داشتند تا با امنیت ملی. دیسکین در شین بت و یاآلون در ارتش مجبور شدند تا تعدادی از روش های دست وپا گیر بروکراسی و مشکلات بین فردی مختلف را کنار بگذارند تا هر کسی بتواند به فضای طبقه دوم فرماندهی شین بت که به درستی اتاق مشترک جنگ نامیده می شد، دسترسی داشته باشند. به ویژه مقاومت واحدهای سفت و سختی مانند 8200، سیگنیت، واحد آمان، که مصر بودند شین بت زیر نظر آنها بیاید تا آنها زیر نظر شین بت.

توضیح: استفاده از واژه تروریست های فلسطینی برای حفظ امانت در ترجمه است نه اعتقاد مترجم و روزنامه