آرشیو سه‌شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۴۸۹
جامعه
۱۳
خبر

شناسایی 480 هزار نفر با معلولیت متوسط به بالا در روستاهای کشور

مدیرکل دفتر توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که 480 هزار نفر با معلولیت متوسط به بالا در روستاهای کشور شناسایی شدند. به گزارش مهر، محمدرضا شهبازی افزود: «برای اجرای قانون حمایت از معلولان براساس برآورد اولیه 12 هزار میلیارد تومان در سال موردنیاز بود که از این رقم هزار و 100 میلیارد تومان تخصیص داده شد که تاکنون مبلغی از این اعتبار پرداخت نشده است. از سال گذشته آیین نامه های قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تدوین و به هیات دولت ارسال شده و این آیین نامه ها بعضا به تصویب رسیده است که امیدواریم تا پایان سال مابقی آنها به تصویب برسد.»