آرشیو سه‌شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۴۸۹
جامعه
۱۳
شهری

تشکیل کمیته برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز حریم شهر تهران

گروه اجتماعی: همین چند وقت پیش بود که معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در گفت وگویی رسما اعلام کرده بود که وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز و خارج از حریم در این استان از وضعیت حاد و بحرانی گذشته است و فاصله چندانی با فاجعه ندارد.شهرام عدالتی در گفت وگو با ایرنا گفته بود، در صورتی که وضعیت کنونی ساخت و ساز در این استان رها شود، قطعا با یک فاجعه روبه رو خواهیم شد.معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران همچنین اعلام کرده بود: به دلیل نبود برنامه ریزی در حریم شهرها و فقدان نگاه آمایشی، ساخت و سازهای غیرمجاز انجام شده است.او با ذکر اینکه تمام ساخت و سازهای غیررسمی به مهم ترین محل درآمد شهرداری ها و بخشداری ها تبدیل شده است، گفته بود: در مورد پایتخت نیز از یک سو اعلام می کنیم که ام القرای جهان اسلام و ویترین حاکمیت است و از سوی دیگر آن را رها کرده ایم.به اعتقاد او، تا زمانی که این مقررات جنبه قضایی نداشته باشد، چندان سختگیرانه و پاسخگوی مقابله با تخلفات در ساخت و ساز نخواهد بود. عدالتی گفته بود: اکنون میزان جرایم آنچنان پایین است که شخص به راحتی ترجیح می دهد این جریمه را پرداخت کند اما به ساخت وساز غیرمجاز خود ادامه دهد.بعد از این اظهارنظرها که یکی از ده ها دیدگاه مشابه درمورد ساخت وساز در حریم شهر تهران بود، دیروز معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خبر از ابلاغ بخشنامه پایش حریم و برخورد جدی با متخلفان ساخت وسازهای غیرمجاز داد.

عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در این خصوص گفت: در راستای نیل به فرامین و منویات مقام معظم رهبری و کاهش دغدغه های معظم له درخصوص تصرفات غیرقانونی توسط آن دسته از فرصت طلبان که با استفاده از خلاهای قانونی و غفلت مسوولان اجرایی، اقدام به ساخت وساز غیرمجاز در حریم شهر تهران کرده اند و همچنین با عنایت به ماده 12 قانون تعاریف، هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون، به عنوان تجاوز به حقوق عمومی و جرم محسوب شده و مرتکبین علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

او با اشاره به وظیفه شهرداری در این زمینه افزود: در این راستا مطابق تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران، شهرداری مکلف است از ساخت ابنیه و تاسیساتی که بدون پروانه ساختمان و رعایت مفاد این ماده در خارج از محدوده خدمات شهری فعلی تهران احداث می شود، جلوگیری و در صورت ساخت تخریب کند.

معاون شهردار تهران تاکید کرد: باتوجه به اهمیت حفظ و صیانت از اراضی حریم شهر و پایش مستمر آن، دستورالعمل اجرایی کمیته بررسی ساخت وساز های غیرمجاز حریم شهر تهران تهیه و به منظور اجرا و کاهش تخلفات ساختمانی به مناطق دارای حریم ابلاغ شده است.