آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۴۵
سیاست
۲
خبر

بهزاد نبوی: برخی اصلاح طلبان ته دل بدشان نمی آید در انتخابات حضور کمتر شود

بهزاد نبوی در سلسله نشست های حزب ندای ایرانیان گفت: «من جزء افرادی هستم که به حضور بی قیدوشرط و پرشور در انتخابات معتقدم. کسانی که می گویند شرکت نمی کنیم اصلاح طلبی را جوری دیگر می فهمند و معتقدان به مشارکت مشروط این شرط را برای چه کسی می گذارند؟ مخالفان اصلاحات در ظاهر از حضور گسترده استقبال می کنند، اما از حضورنیافتن ما خیلی خوشحال می شوند، چون در این صورت امکان پیروزی دارند، درحالی که حضور پرشور موجب پیروزی طیف اصلاحات می شود». او تاکید کرد: «بعضا برخی اصلاح طلبان ته دل بدشان نمی آید در انتخابات حضور کمتر شود و مشروعیت نظام کاهش یابد». وی اظهار کرد: «طرفداران مشارکت مشروط معتقدند این مجلس ضعیف است. این آقایان (نمایندگان) که خودشان نیامدند، ما آنها را نامزد کردیم. مجلس ششم چه کار کرد که اینها نکردند؟ تفاوت این دو مجلس در مشت های گره کرده و تندوتیز حرف زدن است؟ آیا مشکل مملکت با این سخنرانی ها حل می شود؟ اصلاحات حرکت لاک پشتی و تدریجی است، نمی شود گفت اصلاح طلبان مجلس همه چیز را زیرورو کنند».