آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۴۵
دیپلماسی
۳

بازتاب

پاسخ روابط عمومی شهرداری منطقه 9:پیرو پیام مردمی مندرج در روزنامه «شرق» مورخ 6 مهرماه مبنی بر مزاحمت صدای بلندگوی وانتی های دوره گرد در خیابان طالقانی و مهرآباد به استحضار می رساند؛ طی سرکشی های مستمری که توسط عوامل گشت معبربان ناحیه صورت گرفته، تاکنون دو دستگاه وانت توقیف شده است، مراتب جهت بهره برداری به حضورتان ایفاد می گردد.