آرشیو دو‌شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۴۹
سیاست
۲

با ادعای فلاحت پیشه، سخن از قانونی شدن یکی از لوایح چهارگانه FATF مطرح است

فرجام پالرمو در دست روحانی

وحیده کریمی

الحاق ایران به لوایح چهارگانه FATF (شامل«اصلاح قانون مبارزه با پول شویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی - پالرمو») سرنوشت عجیبی یافته است؛ از یک سو با هزار زحمت از گروه ویژه اقدام مالی برای تصویب لوایح مهلت می گیریم تا در لیست سیاه قرار نگیریم و از سویی دیگر لوایح را مسکوت می گذاریم تا شاید گذر زمان چاره ای کند که یا تندروهای داخلی که مخالف پیوستن ایران به این لوایح هستند کوتاه بیایند یا خودبه خود صورت مسئله پاک شود؛ اما مشکل اینجاست که نه تندروها کوتاه می آیند و نه قرار است با پاک شدن صورت مسئله گرهی از مشکلات باز شود. بیش از یک سال است لایحه پالرمو که مصوب مجلس است، بی هیچ توضیحی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال خاک خوردن است. لایحه ای که پروسه قانونی شدن خود را طی کرده و فقط باید ابلاغ شود تا لازم الاجرا شود؛ اما یکباره در چند روز اخیر برخی با تفاسیری که منطبق با قانون نیست، آن را ردشده، اعلام می کنند، زیرا عدم اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را دلیل بر رد کنوانسیون قلمداد می کنند، اما مسئله این است که در رابطه با این کنوانسیون کاملا شرایط فرق می کند.

شورای نگهبان لایحه پالرمو را رد نکرده است

هرچند مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ به این پرسش که آیا گذشت یک سال از زمان ارجاع پالرمو به مجمع را دلیل رد آن می داند یا خیر؟ گفته است: «اگر مهلت یک ساله مجمع تشخیص به پایان رسیده باشد، نظر شورای نگهبان که همان رد مصوبه است، حاکم خواهد بود»؛ اما مسئله این است که شورای نگهبان این لایحه را رد نکرده است. زیرا حشمت الله فلاحت پیشه در گفت وگویی با رد نظر مجید انصاری به توضیح روند قانونی این کنوانسیون پرداخته و گفته است: «چون شورای نگهبان لایحه پالرمو را به صورت صریح رد نکرده و فقط ایرادهای هیئت نظارت را ابلاغ کرده است، این لایحه بعد از پایان مهلت قانونی بررسی آن در مجمع تشخیص و نظرندادن این نهاد، عملا به قانون تبدیل شده است». نکته مهم دقیقا همین جا است، زیرا شورای نگهبان یک بار ایرادهای خود را بر لایحه گرفته و مجلس مطابق با آن اقدام به رفع ایرادات کرده است با رفع ایرادات شورای نگهبان فقط نامه هیئت نظارت مجمع بدون هیچ توضیح و رونوشتی در باب تایید یا تکذیب از شورای نگهبان به مجلس ارسال شده است که به گفته علی لاریجانی، دلیلی برای بررسی این نامه در همان زمان هم وجود نداشته است.

علی لاریجانی، رئیس مجلس، پس از تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی گفت: «شورای نظارت مجمع درباره این لایحه و لایحه پول شویی نظر داده است. قبلا نظر آنها به کمیسیون ارائه می شد و کمیسیون ایراد را رفع می کرد، اما این بار آنها ایراد را به شورای نگهبان دادند، ازاین رو کمیسیون آن را مدنظر قرار نداد، در نتیجه این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت می رود تا در صحن مجمع بررسی شود». او ادامه داده بود: «خود مجمع این نظر را نداده، بلکه شورای نظارت نظر داده و برخی اعضای مجمع هم به این نحوه نظردادن ایراد داشتند. این موضوع در جلسه مجمع بحث شد و آقای رضایی گفت اگر قبول ندارید به مجمع تشخیص بیایید. بر همین اساس آقایان در صحن مجمع این دو لایحه را بررسی می کنند».

رئیس جمهور پالرمو را برای اجرا ابلاغ کند

حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفته است: ازآنجاکه یک سال از مهلت مجمع تشخیص برای اعلام نظر درباره لایحه پالرمو می گذرد و هنوز نظری اعلام نشده، طبق قانون عملا پالرمو تاییدشده به حساب می آید و باید رئیس جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره تعیین تکلیف لایحه مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، گفت: در برخی از سایت ها خبری منتشر شد مبنی بر اینکه به دلیل گذشت یک سال از موعد بررسی ایرادات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در لایحه پالرمو، این لایحه رد شده است، این خبر درست نیست، چون به باور ما عملا پالرمو تایید شده است. وی توضیح داد: کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در لایحه پالرمو را رفع کرده است و دیگر ایرادی باقی نماند؛ این یعنی همان زمان پالرمو تایید شده بود. همان دوران هیئت عالی نظارت زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام چند ایراد را به این لایحه وارد کرد و به شورای نگهبان فرستاد و شورای نگهبان همان ایرادات را بدون بررسی به مجلس شورای اسلامی ارجاع داد. آقای لاریجانی ایرادات را نپذیرفت و مجددا به مجمع فرستاد؛ البته که باید آن زمان آقای لاریجانی هم این ارجاع را صورت نمی داد و پالرمو را به عنوان قانون ابلاغ می کرد.

هیئت عالی نظارت نباید وارد امر قانون گذاری شود

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص جایگاهی در قانون گذاری ندارد»، ادامه داد: با توجه به رفع ایرادات شورای نگهبان، دیگر شورا ایرادی نداشت که مجلس شورای اسلامی بخواهد آن را رفع کند؛ پس یعنی پالرمو تایید شده و باید رئیس جمهور آن را به عنوان قانون ابلاغ کند. البته که تشکیلات تحت عنوان هیئت عالی نظارت تبدیل به عامل مخلی در قانون گذاری ایران شده که باید منع جدی درباره آن صورت گیرد، همان طور که مجمع، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی هم به آن واکنش نشان دادند.

شورای نگهبان حتی پاکت را باز نکرده بود

او تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی نمی پذیرد هیئت عالی نظارت تحت این عنوان که مصوبات مجلس با سیاست های کلی مخالف است و ایراد دارد، وارد امر قانون گذاری شود؛ کاری که هیئت نظارت درباره دو لایحه پالرمو و CFT انجام داد. در پالرمو اگر شورای نگهبان ایرادات هیئت را می پذیرفت، حداقل پاکت آن را باز می کرد، نه اینکه هیچ نظری روی آن نداده و عینا به مجلس شورای اسلامی ارجاع دهد.

کشورهای جهان به سمت وحدت قوانین حرکت می کنند

با توجه به ابعاد حقوقی موضوع موردبحث پای سخنان یک حقوق دان نیز نشستیم تا از روند قانونی ای که بر سرنوشت پالرمو گذشته است، آگاه شویم. پیمان حاج محمودعطار، حقوق دان، در گفت وگو با «شرق» در تشریحی روند قانونی ای که لایحه پالرمو طی کرده است، گفت: پیش از پرداختن به موضوع الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یا کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به یک موضوع مهم و اساسی در حقوق بین الملل باید بپردازیم و آن این است که در دهه های اخیر تاکنون سیاست اکثریت کشورهای جهان به سمت یکتایی و ایجاد وحدت و اشتراک در قوانین فراملی و بین المللی و حتی قوانین داخلی خود بوده است. این سیاست با پیشرفت کشورها و ترقی جوامع هرساله کشورهای دیگری را به استقبال پذیرش اصل اشتراک در قوانین و مقررات می کشاند. او ادامه داد: یکی از روش های وحدت موضوعی در قوانین بین المللی و داخلی کشورها الحاق و پیوستن دولت ها به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی است. دولت ایران نیز مانند سایر کشورها، در سده گذشته تاکنون در راستای همین سیاست پیشرفته به بسیاری از پیمان نامه ها و کنوانسیون های بین المللی ملحق شده است.

عطار در تشریح نحوه پیوستن ایران به کنوانسیون های بین المللی گفت: این الحاق ها از طریق مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان با مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان ارکان قوه مقننه ایران به تصویب و تایید رسیده است. یکی از این کنوانسیون های بین المللی که ایران مکلف به الحاق آن به منظور ارتباط اقتصادی بازرگانی و حقوقی با سایر کشورها است، کنوانسیون پالرمو نام دارد. تاکنون به نزدیک به 190 کشور و دولت در سراسر جهان به این کنوانسیون ملحق شده اند و از حقوق، مزایا و تکالیف آن در سطح بین المللی و داخلی برخوردار شده اند. این حقوق دان در ادامه افزود: در سال 1392 این کنوانسیون از سوی هیئت وزیران وقت به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی تقدیم شد اما به جهت مشکلات سیاسی و بین المللی ناشی از تحریم های اقتصادی این لایحه در مجلس بلا اقدام باقی ماند تا مجددا در سال 1395 با توجه به ضرورت الحاق ایران به این کنوانسیون از سوی هیئت وزیران و نمایندگان مجلس و سیاست گذاران کلان کشور، این لایحه در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان لایحه مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جهت تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. این شورا به عنوان نگهبان شرع مقدس و اصول قانون اساسی ایرادات قابل توجهی به مفاد مصوبه مجلس وارد دانست که به جهت قابل توجه بودن ایرادات، موارد مطروحه مورد اصلاح قرار گرفت.

بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان، پالرمو تبدیل به قانون شده است

او در ادامه افزود: به نظر می رسد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو درحالی که لوایح چهارگانه اقتصادی بین مجلس اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در رفت و آمد بودند، برای تعیین تکلیف، مصوبه مربوط به پالرمو نیز بدون توجه به اینکه اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (پس از رفع ایرادات شورا توسط مجلس) وجود نداشته، به مجمع ارسال شده است. درحالی که با توجه به اجابت خواسته ها و ایرادات شورای محترم نگهبان و اصلاح آنها در مصوبه مجلس، این لایحه یک قانون تصویب شده و تاییدشده تلقی می شود و ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت و ماندگاری آن در این مجمع محل اشکال خواهد بود.

رئیس جمهور پالرمو را به روزنامه رسمی ارسال کند

عطار با تاکید بر اینکه نیازی به ارسال این لایحه به مجمع نبوده است، گفت: به نظر می رسد به جهت اهمیت لزوم تعیین تکلیف این کنوانسیون از سوی رئیس محترم جمهوری به عنوان قانون مصوب به روزنامه رسمی کشور ارسال شود.

در دهه 60 هم قانون تعزیرات به همین شکل ابلاغ و اجرائی شد

این حقوق دان با اشاره به موارد مشابه در گذشته نیز توضیح داد: سابق بر این در دهه 60 هنگامی که لایحه قضائی قانون تعزیرات از سوی شورای عالی قضائی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، پس از تصویب در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا ایراداتی به آن وارد کرد که ایرادات مورد اصلاح مجلس قرار گرفت. در مرحله دوم شورای نگهبان در خصوص مصوبه قانون تعزیرات سکوت کرد. عطار در ادامه خاطرنشان کرد: در مواردی که شورای نگهبان اظهارنظری در مهلت قانونی به تصمیمات مجلس شورای اسلامی نمی کند، مجلس برابر قانون اساسی این سکوت شورای نگهبان را به منزله تایید مصوبه تلقی می کند و این سرنوشت درباره قانون تعزیرات در دهه 60  اعمال شده است و به عنوان رویه عملی در تاریخ قانون گذاری ایران می تواند مستندی برای اعمال درخصوص کنوانسیون پالرمو باشد، زیرا عدم اظهارنظر بعدی شورای نگهبان پس از رفع ایرادات قبلی توسط مجلس، به منزله تنفیذ مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان است.

هیئت نظارت مجمع قدرت رد یا تصویب قانون ندارد

او در پایان توضیح داد: صرف نظر از اینکه این کنوانسیون مورد انتقاد برخی از صاحب نظران قرار گرفته است، باید به این نکته توجه کرد که ایران در راستای سیاست دهکده ای شدن جهان و وحدت قوانین و مقررات و نیز اعمال حق تحفظ در برخی مواد این قانون توانسته است در راستای منافع عالیه کشور و نظام و مردم مقررات این کنوانسیون را اصلاح و به تصویب برساند؛ بنابراین ضرورت دارد به عنوان قانون اجرائی شود. افزون بر اینکه در قانون اساسی در بحث قانون گذاری در تشکیلات مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادی تحت عنوان هیئت عالی نظارت پیش بینی نشده است و تصمیمات این مجمع در صورت اختلاف بین مجلس با شورای نگهبان و حل نشدن این اختلاف فی مابین این دو مرجع معتبر و رسمی به صورت رای گیری اکثریتی اعضای آن مجمع خواهد بود؛ بنابراین نظر هیئت مورد بحث در رد کنوانسیونی که مراحل قانونی آن طی شده، جایگاه قانونی ندارد.