آرشیو دو‌شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۴۹
سیاست
۳

الو شرق 88948273

sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

دوربین های پیشگیری یا مچ گیری؟بسیاری از فروشگاه ها و حتی مراکز دولتی برای پیشگیری از سرقت یا تخریب اموال عمومی دوربین مداربسته نصب کرده اند و این کار مستلزم آن است که بنویسند «در این مکان دوربین مداربسته نصب شده است». اما برخی مراکز دوربین دارند اما هیچ اطلاع رسانی ای نشده است. به نظر می رسد دوربین های این گونه مکان ها به جای پیشگیری برای مچ گیری نصب شده اند و بدتر از آن اینکه برای کاری که انجام نشده، تهمت ناروا می زنند! به عنوان نمونه پس از 29 سال کار و تلاش به راحتی تهمت ناروا به من زدند و بیرونم کردند! این است معنای عدالت؟ تنها عدالت شان این است که حقوقم را پرداخت می کنند. اما با گذشت این همه سال خدمت اضافه کاری ام که به سن بازنشستگی رسیده ام، پایمال می شود.

علی از تهران

نظارت بر رستوران های فرحزاد: نبود نظارت بر کار رستوران های فرحزاد موجب شده است برخی از آنها گران فروشی و به مشتریان اجحاف کنند. مشخص هم نیست گوشت هایی که برای طبخ غذا استفاده می کنند گوسفندی یا... است؟!

ایمانه عبدالخانی