آرشیو دو‌شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۴۹
روزنامه فردا
۱۶

پیشخوان

موج نوی فرانسه در سینما و ادبیات هفتادو پنجمین شماره مجله «سینما و ادبیات»، ویژه سینمای فرانسه و کارگردان موج نوی آن فرانسوا تروفو است. «چهارصد ضربه»، «ژول و ژیم»، «آخرین متر» و... از آثار مهم اوست که نزد مخاطبان ایرانی بسیار آشناست. در این ویژه نامه نسبت سینمای تروفو با موج نو و همچنین فعالیت او به عنوان یکی از مطرح ترین منتقدان کایه دو سینما بررسی شده است. «مه 68 و سینما» یکی دیگر از عنوان های این شماره مجله است.  تعامل کارگردان و فیلم نامه نویس در سینمای ایران چگونه شکل می گیرد؟ امروزه دیدگاه هایی وجود دارد که همواره ضعف سینمای ایران را به فیلم نامه منتسب می کند. کارگردان ها چطور می توانند باعث تنزل یا ارتقای فیلم نامه در ساخت هنری یک فیلم شوند؟ ادبیات زنان؛ از دهه 70 تا دهه 90 در ایران چه مراحلی را طی کرده و چه دستاوردهایی داشته است. در این سال ها عنوان هایی چون ادبیات آشپزخانه ای، آپارتمانی، محافظه کار به این آثار اطلاق شده است، اما در طول مسیر پیموده شده، ادبیات زنان کجای ادبیات ایران ایستاده است؟ گفت وگوی کایه دوسینما با امیر نادری در سال 2016 را از دست ندهید. ژانر دادگاهی که یکی از محبوب ترین و دراماتیک ترین گونه های سینمایی است دستمایه یکی از پرونده های این شماره مجله قرار گرفته است.  سینما و ادبیات کلی مطالب خواندنی در این شماره دارد. از جمله مطالب احمد اخوت درباره دلبستگی های آرشیوی و دو نامه منتشرنشده؛ یکی از ابوالحسن نجفی به صالح حسینی و دیگر نامه ای منتشرنشده از غلامحسین ساعدی به بدری لنکرانی.