آرشیو سه‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، شماره ۹۶۲۶
ورزشی
۱۱

تاج: توسعه فرهنگی فوتبال نیاز به صبر دارد

جلسه کمیسیون فرهنگی ورزش کشور با ارائه گزارشی از وضعیت فرهنگی باشگاه های فوتبال، با حضور رئیس فدراسیون فوتبال برگزار شد. مهدی تاج، دراین نشست گفت: فدراسیون فوتبال مسئولیت های مختلفی را برعهده دارد که فرهنگ سازی و انجام فعالیت های فرهنگی یکی از مسئولیت های آن است، اما با توجه به جامعه مخاطب این ورزش درکشور، انتظار انجام فعالیت های بزرگ و موثر فرهنگی از فدراسیون به تنهایی انتظار درستی نیست.وی ادامه داد: صحنه فوتبال از بزرگ ترین همایش های انسانی است که درسطح کشور به صورت مداوم شکل می گیرد که عرصه ورزشگاه ها یک بخش کوچکی ازاین گردهمایی است، بنابر این اگر به دنبال توسعه فرهنگی دربین هواداران فوتبال وجامعه ورزش فوتبال هستیم باید کار فرهنگی را بیشتر در بیرون از استادیوم ها انجام داده وهمه دستگاه ها وارکان کشور باید برای این کار بسیج  شوند.تاج گفت: فرق فوتبال امروز با دیروز بسیار زیاد است. امروزسرعت فضای مجازی بسیار بالاست و متاسفانه درشت نمایی و جوسازی دراین فضا باعث می شود که بسیاری ازرفتارهای فرهنگی هواداران زیر سایه هنجارشکنی عده ای ناچیز قرار بگیرد. بنابراین سرعت عمل مدیران و مسئولان نیز باید متناسب با این این روند باشد واگرعقب باشیم نتیجه آن چیزی می شود که درسال های اخیربا آن روبه روهستیم.وی گفت: توسعه فرهنگی درفوتبال نیاز به حوصله و صبردارد. کما  اینکه در سطح دنیا هم این حرکت آرام آرام صورت گرفته است.