آرشیو سه‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۷۴۵
بورس
۱۵
جدول فولاد

تداوم ثبات نسبی قیمت فولاد

گروه بنگاه ها : با به پایان رسیدن تعطیلات و شروع مجدد مبادلات در بازار فولاد، تولیدکنندگان نرخ های پیشنهادی فروش را با وضعیت بازار مطابقت دادند. از همین رو برخی نرخ های پیشنهادی فروش را افزایش دادند و برخی دیگر کاهش اعمال کردند.