آرشیو سه‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، شماره ۵۵۱۸
ورزش
۴

واکنش صالحی امیری به جدایی ژن خوب از کمیته ملی المپیک

به عقب برگردم، برای عارف حکم نمی زنم

سیدرضا صالحی امیری صبح روز گذشته در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه حرف های جالبی به زبان آورد.از صحبت درباره بلاتکلیفی والیبال گرفته تا ماجرای ژن خوبی که زیاد در کمیته ملی المپیک دوام نیاورد. او در ابتدا گفت: «از بیش از 170 نفر در کمیسیون های 18 گانه کمیته ملی المپیک به عنوان یک اتاق فکر بهره می بریم. ورزش نیاز به یک اتاق فکر دارد که ما در ایران از آن بی بهره هستیم. ایجاد اتاق فکر بنای جدیدی است که بنای ورزش ایران از مجرای آن به نتیجه می رسد. بنا دارم تمام تصمیمات خود را از اتاق فکر انجام دهیم.»

صالحی امیری درخصوص حضور افرادی از کمیته در قطر گفت: «من و سجادی برای نشست انوک در قطر شرکت کردیم. قراخانلو به عنوان سفیر فرهنگی از انوک دعوت شده بود. رئیس و دبیرکل و دو مهمان ویژه نیز می توانستیم همراه داشته باشیم. من و سجادی و اسلامیان در جلسات انوک شرکت کردیم. ما تصمیم گرفتیم در هر سفر رئیس و یک نفر از هیات اجرایی و یک رسانه او را همراهی کند.»

صالحی امیری در ادامه درباره شرایط والیبال هم حرف زد و گفت:«اشکالات به وضعیت فعلی والیبال وارد است. والیبال پدیده نوظهوری در ورزش است که می تواند رقیب فوتبال در جامعه باشد. بهترین کار این است که سکوت کنم. در آینده نزدیک والیبال از بلاتکلیفی خارج می شود و من دفاعی ندارم.»

صالحی امیری در پایان درخصوص استعفای عارف از کمیسیون صلح و ورزش هم گفت: «این که کسی بگوید سیاسی نیستم خلاف واقع است اما من در این جایگاهی که هستم سیاسی عمل نمی کنم. دستگاه را نمی توان با سیاست اداره کرد. افراد پیشنهاد و در هیات اجرایی بحث می شود. عارف با جمعی از اصحاب هنر و سینما به من مراجعه کرد و کسی هم او را معرفی نکرد. او گفت پروژه ای را در رابطه با صلح و زنان آغاز کرده است که تصویری از زنان ورزشکار ایرانی را نشان دهد. او گفت می تواند این موضوع را در قالب کمیته ملی المپیک سامان دهد تا در IOC جهانی شود. من پذیرفتم چون ایده خوبی بود. اعضای هیات اجرایی هم آن را پذیرفتند. من در اصول مدیریتی که دارم با فشار رسانه ای او را کنار نگذاشتم ولی با فشارهای رسانه ای خودش استعفا کرد و کمیسیون عملا تعطیل شد. ما کتبا با استعفا موافقت کردیم ولی رسانه ای نکردیم. اگر آن زمان اعلام می شد برداشت دیگری می شد. اگر به مهر سال گذشته بر می گشتم برای او حکم نمی زدم. تصمیم گرفتیم محسن رضوانی رئیس کمیسیون شود.»