آرشیو سه‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، شماره ۵۵۱۸
رسانه: رادیو و تلویزیون
۶

مافیا به فصل دوم می رسد

با توجه به استقبال به عمل آمده از مجموعه مسابقه «مافیا» قرار است فصل های بعدی آن هم ساخته شود. مدیر شبکه سلامت درباره تغییرات شبکه سلامت سیما طی ماه های اخیر گفت: ما هم در شبکه سلامت و هم در شورای سیاست گذاری سلامت سازمان صداوسیما 11 اولویت تعریف کرده ایم که اساس آن سبک زندگی ایرانی- اسلامی است و در کنار آن بحث خودمراقبتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.  وی ادامه داد: نیاز جامعه امروز این است که حالا که موضوع پیشگیری تقریبا جاافتاده است، به موضوع خودمراقبتی برسیم و به مردم یاد بدهیم که چطور می توانند با تغییر سبک زندگی خود از وقوع بیماری ها جلوگیری کنند.  قاسمی همچنین در ادامه به موضوع مباحث روان شناختی اشاره کرد و توضیح داد: پیش از این بیشتر مباحث صرفا پزشکی و گفت وگومحور بود اما تصمیم گرفته ایم که از این موضوعات صرف خارج شویم و از تولید برنامه های گفت وگومحور با حضور کارشناسان پرهیز می کنیم.