آرشیو سه‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، شماره ۵۵۱۸
حوادث
۱۹

آزار شیطانی دختر عمو

زن جوان با مراجعه به پلیس ادعا کرد پسر برادرشوهر سابقش، دختر بچه او را مورد آزار و اذیت قرار داده است. پرونده پس از این شکایت در دادگاه کیفری یک استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.

چند روز قبل زن جوانی به نام مینا 30 ساله با مراجعه به پلیس ادعا کرد پسر برادرشوهرسابقش، دخترش را مورد آزار و اذیت قرار داده است.

مینا در طرح شکایت خود گفت: دختر من چند ساعتی در منزل عمویش با پدر و عمو و پسرعمویش تنها بود. زمانی که دنبال او رفتم، دیدم به شدت بی تابی می کند و ترسیده بود. هر کاری می کردم تا حواسش را پرت کنم، تاثیری نداشت و دخترم آیلین چیزی نمی خورد. بالاخره وقتی به خانه رسیدم بعد از دقایق طولانی صحبت کردن و بازی با آیلین، دخترم با همان زبان کودکانه اش به من گفت پسرعمویش او را مورد آزار و اذیت قرار داده است و من از همان توضیحات آیلین و آثاری که روی بدنش بود متوجه شدم اتفاقی افتاده است.

با طرح شکایت مادر آیلین، پرونده برای رسیدگی به شعبه 12 دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد و روز گذشته پرونده در مرحله تحقیقات اولیه قرار گرفت.

در این جلسه مادر آیلین که به شدت پریشان بود، خطاب به دادگاه گفت: حدود یک سال قبل بود که از پدر آیلین جدا شده بودم. او اعتیاد داشت و بیکار بود.برای همین نتوانستم زندگی را تحمل کنم.بعد از طلاق قرار شد آیلین با من زندگی کند، اما گاهی هم چند ساعتی کنار پدرش باشد. روز حادثه هم همسر سابقم به خانه من آمد و آیلین را با خودش برد. به من گفت با هم به خانه برادرش می روند و قرار شد عصر همان روز به دنبال دخترم بروم. زمانی که همسرم و برادرش مشغول مصرف مواد مخدر بوده اند، پسر برادر همسر سابقم که جوانی 20 ساله به نام شهاب است دخترم را مورد آزار قرار داده است.

در حالی که متهم به کلی منکر اتهام خود است و ادعای زن عموی سابقش را کذب می داند؛ کودک سه ساله به دستور قاضی راهی پزشکی قانونی شد.