آرشیو سه‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، شماره ۵۵۱۸
حوادث
۱۹

سارق ترسو دختر بچه را کنار جاده رها کرد

ماجرای بنیتا تکرار نشد

سارق خودرو با دیدن کودکی در ماشین سرقتی، از ترس تکرار ماجرای بنیتا، دختر بچه را کنار جاده پیاده کرد و به فرارش ادامه داد.

به گزارش خبرنگار جام جم، در حال پرسه زدن در یکی از محله های ساوجبلاغ بود. مقابل فروشگاهی با خودرویی رو به رو شد که روشن در کنار خیابان رها شده بود. دیدن خودرو در آن وضعیت وسوسه اش کرد تا آن را سرقت کند. به ماشین نزدیک شد و نگاهی به اطراف کرد. از راننده خبری نبود. پشت فرمان نشست و پایش را روی گاز فشار داد. سریع از محل دور شد، نه خبری از راننده بود نه پلیس . نفس عمیقی کشید و سرعتش را کم کرد. ناگهان صدایی از صندلی عقب شنید. در آینه نگاه کرد، صحنه ای را دید که انتظارش را نداشت . دختر بچه ای روی صندلی عقب بود که با دیدن راننده شروع به گریه کرد. شوکه شد و پایش را روی پدال ترمز فشار داد. وقتی ماشین کنار جاده توقف کرد، بچه را از ماشین پیاده کرد و به فرارش ادامه داد.

پدر این کودک وقتی متوجه سرقت خودرو و ربودن دخترش شد، هراسان با پلیس تماس گرفت و ماجرا را گزارش داد. به خاطر حساسیت موضوع، سرعت تحقیقات آغاز و کودک در حوالی روستای هیو در ساوجبلاغ پیدا شد.

رئیس پلیس ساوجبلاغ با اشاره به این خبر گفت: با پیدا شدن کودک، ماموران به ماموریت خود ادامه دادند و خودروی سرقتی را که به سمت شهرستان نظرآباد در حال حرکت بود شناسایی کرده و موفق به توقف خودرو و دستگیری سارق شدند .

سرهنگ سلیمانی افزود: سارق که دارای چندین فقره سوابق کیفری است در تحقیقات مدعی شد با دیدن خودروی روشن وسوسه شده آن را سرقت کند و بعد از دیدن کودک در ماشین، از ترس او را در کنار جاده پیاده کرده بود.