آرشیو سه‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، شماره ۵۵۱۸
صفحه آخر
۲۰

نیاگارا، کشتی را آزاد کرد

کشتی گرفتار در آبشار نیاگارا پس از یک قرن سقوط کرد. در سال 1918 این کشتی در میان صخره های آبشار نیاگارا گرفتار شد.

به گزارش فرارو، حدود صد سال پیش یک کشتی در آب های منتهی به آبشار نیاگارا غرق شد. عملیات امدادرسانی برای نجات دو سرنشین این کشتی موفق بود و سرنشینان آن با عملیات هوایی نجات یافتند.

در طول یک قرن پیش، این کشتی از آبشار نیاگارا آویزان مانده بود اما وزش بادها و بارندگی های شدید در روزهای اخیر سبب فروافتادن این کشتی شد.