آرشیو پنج‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸، شماره ۷۱۹۷
اقتصادی
۴

عددخوان

 86 میلیون لیتر صرفه جویی بنزین با آزاده راه تهران- شمال

معاون توسعه ساختمان و انرژی بنیاد مستضعفان گفت:  با افتتاح قطعه اول آزادراه تهران - شمال سالانه بیش از 86 میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی می شود.

82درصد رشد وصول حقوق دولتی معادن در 5 ماهه

حقوق دولتی وصول شده از معادن کشور طی 5 ماه اول امسال معادل 719 میلیارد و 713 میلیون تومان بود که نسبت به 5 ماه اول سال گذشته 81.9 درصد رشد داشته است.

38/1درصد راندمان نیروگاه های ایران

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت: راندمان نیروگاه های حرارتی در سال 97 به 38.1 درصد رسید و تا پایان سال 1400 به 40 درصد می سد.

1/5درجه ایران گرمتر شده است

رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو گفت: در مدت 20 سال اخیر، میزان بارندگی های کشور 14 درصد کاهش یافته است. همچنین  دمای هوای کشور نیز در این مدت یک و نیم درجه اضافه شده است.