آرشیو شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۵۸
سیاست
۳

بازتاب

پاسخ روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:احتراما در پی مطلب مندرج در آن روزنامه به تاریخ 3/07/98 با موضوع «فرسودگی اتوبوس های خط بلوار نیکنام- میدان هفتم تیر» ضمن تشکر از دقت نظر شهروند گرامی، اعلام می دارد: طبق بررسی به عمل آمده از مدیریت هوشمند ناوگان و استعلام از مسئولین خط (بلوار نیکنام- میدان هفتم تیر) درب اتوبوس موصوف در حال فعالیت دچار نقص فنی شده که پس از رسیدن به مبدا خط جهت رفع آن به تعمیرگاه اعزام گردیده است.

ضمن تاکید بر رعایت حقوق شهروندان گرامی، به عوامل مربوطه درخصوص نظارت مستمر بر اتوبوس ها توجه لازم داده شد.