آرشیو شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۵۸
اقتصاد
۴
خبر

افزایش 1200تومانی قیمت تخم مرغ

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به افزایش هزارو 200 تومانی هر کیلوگرم تخم مرغ گفت: صادرات این محصول به افغانستان از سر گرفته شده است.ناصر نبی پور در گفت وگو با مهر با اشاره به افزایش قیمت تخم مرغ گفت: میانگین قیمت تخم مرغ در ماه های گذشته حدود پنج هزارو600 تومان بود که در حال حاضر نزدیک به هزارو 200 تومان افزایش یافته و قیمت متوسط آن درب مرغداری درحال حاضر شش هزارو 800 تومان است.