آرشیو شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۵۸
اقتصاد
۵

خبر

آمریکا به وزیر اقتصاد ویزا نداد

 فرهاد دژپسند به گزارش وزارت اقتصاد و دارایی ضمن لغو سفر خود به اجلاس سالانه 2019 گروه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، طی نامه ای خطاب به «دیوید مالپاس»، رئیس گروه بانک جهانی، اعتراض خود و جمهوری اسلامی ایران را نسبت به ایجاد موانع بی اساس و اعمال محدودیت های غیرقانونی، بی سابقه و خصمانه دولت آمریکا علیه کشورمان، به ویژه صادرنشدن روادید برای اعضای هیئت ایرانی، از جمله جانشین هیئت عامل و مشاوران این هیئت اعلام کرد.به دنبال صادرنشدن روادید برای شرکت کردن هیئت ایرانی در اجلاس سالانه 2019 گروه بانک جهانی و صندوق بین الملل پول، وزیر اقتصاد و دارایی سفر خود را برای شرکت در این اجلاس لغو کرد.

حقوق و مزایای مدیران شرکت های دولتی تعیین شد

آیین نامه اجرائی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی و فهرست شرکت های مشمول در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت به تصویب رسید.به گزارش تسنیم، در جلسه این هفته کمیسیون اقتصاد به ریاست فرهاد دژپسند، آیین نامه اجرائی جزء (6) بند (ط) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور تصویب شد و شرکت ها به سه سطح بزرگ، متوسط و کوچک طبقه بندی شدند و امتیاز شغلی مدیران عامل بین 8500 تا 15500 و امتیاز اعضای موظف هیئت مدیره بین 7000 تا 14000 تعیین شد و همچنین امتیاز فوق العاده مدیریت برای اعضای موظف هیئت مدیره و مدیران عامل تمامی شرکت ها بین 3500 تا 5000 به تصویب رسید.بر اساس این مصوبه، میزان فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اعضای موظف هیئت مدیره و مدیران عامل همه شرکت های موضوع این آیین نامه به میزان (50 درصد) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر (براساس تعاریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری) مندرج در احکام کارگزینی خواهد بود.