آرشیو پنج‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۵۰۴
سیاست
۳
خبر کوتاه

تصمیم وزارت کشور و شورای نگهبان درباره انتخابات الکترونیک

مدت هاست مساله برگزاری انتخابات الکترونیک در ایران مطرح است. وزارت کشور و شورای نگهبان در این زمینه بارها و بارها رایزنی هایی به عمل آوردند؛ حال محمدجواد کولیوند، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس جزییاتی جدید از آخرین رایزنی های صورت گرفته، ارایه کرده است. او با اشاره به آخرین نشست برگزار شده میان وزارت کشور و شورای نگهبان اظهار کرد: «در جلساتی که اخیرا بین وزارت کشور و شورای نگهبان برگزار شده، مقرر شد که شناسایی و احراز هویت رای دهندگان به عنوان گام اول در الکترونیکی کردن انتخابات، در این دوره از انتخابات مجلس به صورت الکترونیکی برگزار شود.» او گفت: «یکی از ایراداتی که شورای نگهبان نسبت به الکترونیکی کردن انتخابات وارد می کند، امنیت و صیانت از آرای مردم است که باید با فراهم کردن زیرساخت برطرف شود.»او همچنین الکترونیکی شدن انتخابات مجلس را موجب سهولت در شمارش آرا و دقت بیشتر در رای گیری دانست و خاطرنشان کرد: «معتقدم در این امر نباید شتابزده عمل کرد، بلکه باید زیرساخت های آن را ایجاد کنیم تا خللی در روند انتخابات و رای مردم وارد نشود.»