آرشیو شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۵۸
جهان
۷

جانسون در نامه ای خطاب به کوربین: از انتخابات زودرس حمایت کنید

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، در نامه ای به جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر از او خواست برای عبور از بن بست برگزیت از یک انتخابات زودرس حمایت کند. به گزارش بی بی سی، جانسون همچنین به کوربین اطلاع داده است که احتمالا اتحادیه اروپا با درخواست او برای تعویق مهلت خروج بریتانیا از این اتحادیه موافقت می کند و برگزیت تا پایان ژانویه آتی به تعویق می افتد.

نخست وزیر بریتانیا با تعویق بیشتر برگزیت به پس از 31 اکتبر مخالف بود، اما با مصوبه پارلمان علیه خروج بی توافق، با توجه به نهایی نشدن توافقش با اتحادیه اروپا ناگزیر به درخواست تعویق برگزیت شد. جانسون که پیش تر هم خواهان برگزاری انتخابات زودرس بود، گفت: در صورت برگزاری انتخابات زودرس در نیمه ماه دسامبر (کمتر از دو ماه دیگر) به نمایندگان فرصت بیشتری برای بررسی توافق پیشنهادی اش با اتحادیه اروپا می دهد.

پس از مدت ها ادامه بن بست برگزیت، نمایندگان پارلمان بریتانیا به کلیات توافق پیشنهادی جدید با اتحادیه اروپا رای مثبت دادند، اما با تصویب نهایی آن در مهلت کوتاه مورد نظر جانسون مخالفت کردند و خواهان زمان بیشتر برای بررسی جزئیات توافق و احتمالا اضافه کردن متمم های قانونی به آن شدند.

بوریس جانسون می گوید می خواهد هفته آینده برگزاری انتخابات زودرس را به رای بگذارد، او برای موفقیت در پارلمان به دوسوم آرای نمایندگان پارلمان نیاز دارد. حزب کارگر پیش از این گفته است که اگر خطر برگزیت بی توافق رفع شود، از انتخابات زودرس حمایت خواهد کرد. یکی از مقام های حزب کارگر پس از انتشار نامه جانسون این موضع را تکرار کرد که اگر با موافقت اتحادیه اروپا و تعویق مهلت برگزیت، دیگر خطر خروج بی توافق وجود نداشته باشد، حزب کارگر از انتخابات زودرس حمایت می کند. جانسون در نامه اش به رهبر حزب کارگر گفته است با برگزاری انتخابات زودرس در صورتی که محافظه کاران اکثریت را در پارلمان به دست بیاورند توافق پیشنهادی خود با اتحادیه اروپا را نهایی کرده و برگزیت را محقق می کنند و در صورتی هم که حزب کارگر برنده انتخابات باشد، سیاست مورد نظر خود درباره برگزیت را پیش خواهد برد.