آرشیو پنج‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۲۳
اخبار کشور
۳

هدیه به خوانندگان

حضرت امام خمینی(ره): این آقایانی که هی می روند سراغ اینکه ببینیم چطوریک طرحی باشد پسند غرب باشد. پسند غرب آن است که ما همه چیزمان را تقدیمشان بکنیم.