آرشیو پنج‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۵۰۴
صفحه آخر
۱۶
نشست روز

مناسبات دین و علوم انسانی

نشست «مناسبات دین و علوم انسانی در (ایران معاصر)» روز سه شنبه بیست وهشتم آبان ماه در دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

مالک شجاعی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در این نشست که ساعت 11:30 روز سه شنبه بیست وهشتم آبان ماه در دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود، سخنرانی می کند.