آرشیو پنج‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۲۳
اقتصادی
۴

ریل مورد نیاز کشور از داخل تامین می شود

اصفهان- خبرنگار کیهان: معاون راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیرساخت ها و امور زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: در قرارداد نخست با شرکت ذوب آهن برای ساخت و تحویل 15 هزار تن ریل ملی توافق کردیم که این عدد می تواند تا 50 هزار تن برای یک سال نیز افزایش یابد.

عباس خطیبی با اشاره به ساخت و تامین ریل مورد نیاز کشور در داخل، ساخت 15 هزار تن ریل ملی uic60 با استاندارد 60E1 امسال آغاز شده است. وی گفت: تاکنون دو پارت از ریل ملی را تحویل گرفتیم که برای خط ریلی آستانه- میانه مورد استفاده قرار گرفت.

معاون راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیرساخت ها و امور زیربناهای حمل و نقل کشور با اشاره به اینکه بخشی از ریل خط آهن میانه- اردبیل از این محل تامین می شود ادامه داد: اگر مشکلی در این زمینه به وجود نیاید امسال تا حدود 20 هزار تن می توانیم ریل از این شرکت تحویل بگیریم. و این توان تولید در شرکت ذوب آهن وجود دارد.

خطیبی اعلام کرد: قیمت تمام شده ریل ملی نسبت به نرخ های خارجی ارزان تر است.