آرشیو پنج‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۲۳
معارف
۶
چراغ راه

ضعیف ترین دشمنان

قال الامام الحسن العسکری(ع): «اضعف الاعداء کیدا من اظهر عداوته»

امام حسن عسکری(ع) فرمود: ناتوان ترین دشمنان از جهت مکر و حیله کسی است که دشمنی اش را آشکار سازد.(1)