آرشیو پنج‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۵۰۴
غیر قابل اعتماد
۱۰
بایگانی

چه اصلاحاتی!

صدر اعظم عصایی: به، به، به... زمان ما چه «اصلاحاتی» می شه و ما خبر نداریم!؟

(آنچه می بینید، تصویر روی جلد شماره 14 نشریه «توفیق» هفتگی است که 15 تیرماه 1344 منتشر شد. این کارتون از آثار استودیو توفیق است. توفیقی ها در جلد این شماره، باز هم با صدراعظم آن روزگار شوخی کرده اند.)