آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۵۰۵
صفحه اول
۱
سرمقاله

مزایا و معایب «سرا»

محمدصادق جوادی حصار

طرح «سامانه رای سنجی اصلاح طلبان» موسوم به «سرا» اخیرا در نسخه اولیه رونمایی اعلام شد و همزمان و مطابق انتظار موافقت ها و مخالفت هایی را به خود دید ولی در مرحله اول باید در نظر گرفت که اصلاح طلبان در شرایطی اقدام به رونمایی از این طرح کردند که به واسطه اقدامات رسانه های داخلی وابسته به جریان رقیب به علاوه اقدامات رسانه های خارج از کشور، یاس و ناامیدی بیشتر از هر زمان دیگری به بدنه کشور و جریان اصلاحات تزریق شده بود. همین یاس و ناامیدی بود که جریان اصلاحات را بر آن واداشت تا با تهیه طرحی اقدام به برون رفت از شرایط کنونی کند. در سال های اخیر و به ویژه پس از انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی برخی افراد و جناح ها انتقاداتی به شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان وارد می کردند با این مبنا که افرادی در آنجا برای یک جریان تصمیم گرفته و با استفاده از حضور شهروندان در انتخابات به دنبال منافع سیاسی و اقتصادی خود هستند. همین انتقادها و گلایه هایی از این دست در حقیقت سبب رونمایی از طرح سامانه رای سنجی اصلاح طلبان شد. این طرح برای برون رفت از شرایط موجود و البته رسیدن به راهکاری موثر رونمایی شد ولی معتقدم این طرح از پختگی لازم برخوردار نیست؛ هرچند که در معنای کلی دارای هدفی مورد قبول و موثر است. هدف «سرا» واگذاری امور و تصمیم گیری ها به بدنه اصلاح طلبان است اما باید توجه داشت برای نیل به این هدف لازم است تمامی ایرادها و نواقص موجود برطرف شود. یکی از نواقص آن است که در طرح کنونی مشخص نیست سازمان دهندگان، طراحان و البته ناظران چه کسانی هستند. پرسش اینجاست که آیا شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان قصد دارد هم مجری سرا باشد و هم ناظر آن یا هدف دیگری را در سر دارد؟ نقص دیگری که در این طرح وجود دارد، همان است که به روند پیشبرد اقدامات شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان نیز وارد بود. در آنجا برخی احزاب که نه به لحاظ سازوکار و نه به لحاظ بدنه اجتماعی با احزاب دیگر قابل قیاس نبودند، رایی مساوی و برابر داشتند، حال پرسش اینجاست در طرح «سرا» اشخاص حقیقی به چه میزان در تصمیم گیری ها دخیل هستند و چه نسبتی با سایر افراد دارند. با این حال معتقدم هدف این طرح یعنی غربالگری کاندیداها در شهرستان ها و مرکز کشور توسط بدنه اجتماعی اصلاح طلبان را هدفی قابل تقدیر می داند ولی باید توجه داشت که دستیابی به این هدف مشروط است به برطرف سازی ایرادات و رفع نواقص. به عنوان مثال به زمان بندی مطرح شده در طرح «سرا» نیز انتقاداتی وارد است. اگر پس از غربالگری صورت گرفته توسط بدنه اجتماعی اصلاح طلبان و اتخاذ تصمیم توسط شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان مثلا در حوزه تهران با 100 کاندیدا مواجه بودیم، این افراد چه زمانی باید معرفی شوند؟ اگر زمان معرفی پیش از آغاز فرصت قانونی تبلیغات انتخاباتی و اعلام اسامی احزار صلاحیت شدگان از سوی شورای نگهبان باشد، فرصت مهندسی افراد به جناح مقابل داده می شود و اگر هم پس از اعلام اسامی احراز صلاحیت شدگان و در موعد تبلیغات قانونی انتخابات باشد، با توجه به آنکه فرصت برای معرفی افراد و چهره های کمتر شناخته شده وجود ندارد، نقش سوابق سیاسی به مراتب پررنگ تر شده و عملا تاحد قابل توجهی امکان ورود چهره های جدید وجود نخواهد داشت. «سرا» نشانه ای است از هدف نهایی اصلاح طلبان؛ یعنی واگذاری امور به بدنه اجتماعی و ایجاد فرصت اثرگذاری مستقیم آنان در جریان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی. هدفی که در صورت تهیه سازوکار صحیح و برطرف سازی ایرادات و از بین رفتن حواشی موجود، می تواند امکان نظارت همین بدنه بر کاندیداهای خود در مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات را فراهم آورد.