آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۲۴
اخبار کشور
۳

حذف نام کیهان در نشست خبری استاندار و سفر رئیس جمهور به یزد

یزد- خبرنگار کیهان: مدیر کل روابط عمومی استانداری یزد از خبرنگار کیهان جهت شرکت در نشست خبری پوشش سفر رئیس جمهور که عصر روز سه شنبه 14 آبانماه جاری در محل استانداری برگزار شد، دعوت به عمل نیاورد و این عمل را کوتاهی شخصی عنوان کرد.

پس از پیگیری روابط عمومی جهت توجیه کار خود از خبرنگار کیهان خواسته در صورت تمایل به شرکت در این نشست ظرف مدت نیم ساعت مدارک خود را جهت صدور کارت حضور در نشست ارسال کند و البته تاکید هم می کند جهت صدور کارت قولی داده نمی شود.

 این در حالی است که کارت 20 خبرنگار قبلا صادر و ارسال شده بود، مسئول روابط عمومی باز در توجیه عمل خود می گوید از ما خواسته شده که از چند خبرگزاری مهم و روزنامه ها دعوت شود (البته منظورشان هفته نامه های محلی بوده است) و وقتی سوال شد آیا با روزنامه هایی مثل اطلاعات ، همشهری و... تماس گرفتید در پاسخ گفتند، بلی ولی ما حتی روزنامه آفتاب را هم دعوت نکردیم .