آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۲۴
اخبار کشور
۳

هدیه به خوانندگان

حضرت آیت الله بهجت (ره): به خدا پناه می برم از راهی برویم که شرطش پا گذاشتن روی حق مردم باشد!  به خدا پناه می برم از راهی برویم که نتوانیم برگردیم.