آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۲۴
اقتصادی
۴

سازمان راهداری خبر داد: شناسایی 3392 نقطه پر حادثه در جاده های کشور

مدیرکل دفتر نگهداری راه ها در سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با بیان اینکه 3392 نقطه دارای تصادف در جاده ها شناسایی شده است، از آشکار سازی 1585 نقطه پرحادثه خبر داد و گفت: پس از آشکار سازی، رفع این نقاط جاده ای دنبال می شود.

افشین پیرنون در گفت وگو با فارس اظهار داشت: بحث شناسایی نقاط پرتصادف و دارای تصادف، حدود 2 سال است که در سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، به صورت کاملا علمی دنبال می شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 3392 نقطه دارای تصادف در کشور با مختصات دقیق شناسایی شده است ، گفت: از این 3392 نقطه، 1585 نقطه بر اساس شاخص و معیارها پرتصادف هستند. مدیرکل دفتر نگهداری راه ها در سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای اظهار داشت: در اولین قدم، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با توجه به اولویت ها، نسبت به آشکار سازی این 1585 نقطه برنامه ریزی کرد. پیرنون بیان کرد: در پایان سال 95 و در طول سال 96 این 1585 نقطه پرتصادف آشکار سازی و به راننده ها و کاربران جاده اعلام عمومی شد، سپس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای توسط 10 مشاور این نقاط پرحادثه را به تفکیک استان ها در مناطق مختلف کشور بررسی کرد و مطالعه چگونگی رفع این 1585 نقطه را انجام داد. بررسی نقاط، حضور میدانی و تهیه نقشه اصلاحی اولیه انجام شد و از این 1585 نقطه در حال حاضر بیش از 1300 نقطه با طرح اصلاحی و چگونگی اصلاح، برای رفع به استان ها ابلاغ شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ادارات کل استانی در حال برطرف کردن نقاط پرحادثه برحسب اولویت هستند؛ برای هر استان رفع 10 نقطه پرحادثه در اولویت است و همکاران در برخی استان ها حال برطرف کردن نقاط پرحادثه و در برخی استان ها در حال انجام تشریفات قانونی انتخاب پیمانکار هستند.

مدیرکل دفتر نگهداری راه ها در سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای بیان کرد: امسال مبلغ 214 میلیارد تومان برای رفع نقاط پرحادثه از محل منابع داخلی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای اختصاص یافت.