آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۷۴۶
فرهنگ و هنر
۲۱
تازه ها

گرگ های اقتصاد در تجارت فردا

شماره 337 هفته نامه تجارت فردا از امروز روی پیشخوان دکه های مطبوعاتی قرار می گیرد. این شماره از تجارت فردا با عنوان اصلی «گرگ های اقتصاد» در جلد این پرسش را بررسی می کند که «سیاستمداران چگونه تعادل اکوسیستم های اقتصادی را به هم می زنند؟» نویسندگان این هفته نامه معتقدند که سیاستمداران بازار را سرکوب می کنند، قیمت ها را به بند می کشند، فضای رقابت را به هم می ریزند و تعادل را از اقتصاد می گیرند. همچنین عنوان های دیگری چون «رنسانس بودجه ای؛ آیا سال 99 آغاز عصر جدید مالیه دولت است؟»، «برق کمرنگ طلا؛ آیا سکه از سکه افتاده است؟» و «بدون معاش، بدون فرزند؛ مشکلات اقتصادی چه اثری بر نرخ باروری دارد؟» در جلد بازتاب پیدا کرده اند. هفته نامه تجارت فردا از مجموعه نشریات گروه رسانه ای «دنیای اقتصاد» است که شنبه هر هفته منتشر و در سراسر کشور توزیع می‎ شود. قیمت این هفته نامه 100 صفحه ای 15هزار تومان است.