آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۹۶۲۷
اقتصادی
۴

معاون وزیر راه و شهر سازی: اصول شهرسازی را در برخی از پروژه های مسکن مهر رعایت نکرده اند

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفت:برخی از ساخت و سازهای صورت گرفته در پروژه مسکن مهر ایرادات اصول شهرسازی را رعایت نکرده اند .وی افزود:در تهران بیش از 3 هزار باغ شناسایی شده که باید برای آن شناسنامه صادر شود.به گزارش خبرنگار ما؛ فرزانه صادق مالواجرد در نشست خبری با اشاره به اینکه برای عرضه زمین در طرح اقدام ملی مسکن برنامه ای ویژه در نظر گرفته شده است، گفت: از ابتدا تصمیم بر آن شد که مکان یابی اراضی بنابر نیاز واقعی تولید مسکن صورت گیرد و بر همین اساس در طرح اقدام ملی مسکن، خانه ها در محدوده شهر ها و در مکان هایی مناسب ساخته می شود.معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه موضوع انتقال پایتخت مصوبه قانونی ندارد، افزود: هیچ برنامه ای برای انتقال پایتخت از تهران به سمنان یا شهر دیگری وجود ندارد و فقط بحث انتقال مراکز سیاسی و اداری با توجه به مصوبه مجلس مطرح است.صادق مالواجرد درباره حفظ باغات تهران گفت: در دوره های قبلی برای باغات در کمیسیون ماده پنج، مجوز های تا 11 طبقه داده می شد، اما مدیریت شهری هم اکنون جلوی این اقدامات را گرفته و مجوز بیش از چهار طبقه به باغات نمی دهد.وی ادامه داد: دیگر امکان تفکیک باغات در مساحت های کمتر از 10 هزار متر وجود ندارد؛ در چند ماه گذشته اکثر مواردی که در کمیسیون ماده پنج مطرح می شود، طرح های کلان است.معاون وزیر راه و شهر سازی با اشاره به اینکه توجه ویژه به حقوق شهروندان در شورای عالی شهرسازی بسیار حائز اهمیت است، گفت: توجه ویژه در تهیه طرح ها و در تصویب و انتشار مواردی که تصویب شده است، باعث می شود شهروندمداری و توجه به حقوق عمومی مورد توجه قرار گیرد، چرا که بسیاری از سوداگری ها در حقوق عمومی رخ می دهد.وی با بیان اینکه با ابلاغ بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مهمترین حلقه ارتباطی با شهرسازی و تولید مسکن ایجاد شد، گفت: در طرح اقدام ملی تلاش شده مکان یابی اراضی که باید تولید مسکن بنا بر نیاز واقعی که در شهرهای مختلف وجود دارد، در نظر گرفته شود، پس اولویت طرح اقدام ملی این است که جانمایی مناسبی در خصوص تولید مسکن در اراضی صورت گیرد، یعنی خدمات لازم و سرانه خدماتی مدنظر قرار گیرد. صادق مالواجرد تاکید کرد: تفاوت طرح اقدام ملی با مسکن مهر این است که تولید مسکن در اراضی ای صورت گیرد که آن واحدهای مسکونی دارای خدمات زیربنایی باشند.وی گفت: 35 هکتار از پادگان صفر 6 ارتش، پارک عمومی و یکپارچه می شود و بنا های تاریخی در داخل آن مرمت و در اختیار شهر قرار می گیرد.