آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۹۶۲۷
اقتصادی
۴

افزایش 200 درصدی وصولی اجرائیات شهرداری هشتگرد

*دکتر بهمنی شهردار هشتگرد : عملکرد واحد اجرائیات شهرداری دروصول مطالبات نشان از پویایی مجموعه در کسب درآمد دارد.

*کاهش درآمد شهرداری ها از محل ارزش افزوده و رکود ساخت و ساز از یک سو و هزینه های بالای جاری موجب گردیده تا تامین هزینه ها و توازن آن بادرآمدها به معضلی در شهرداری تبدیل گردد.

*اجرای پروژه ها نیز به عنوان بخش بلامنازع هزینه های شهرداری بوده و جهت عمران و آبادانی شهر نیاز است تا تلاش مضاعفی در راستای درآمدزایی و کسب درآمدهای مغفول صورت پذیرد.

*خوشبختانه شهرداری هشتگرد توانست طی 7 ماهه ابتدای سال 98 علاوه بر پرداخت هزینه های جاری از قبیل حقوق و مزایای پرسنل و نگهداری اماکن و تجهیزات و غیره در راستای اجرای پروژه های عمرانی نیز فعال بوده و در جای جای شهر شاهد پیشرفت و تکمیل پروژه های مختلف باشیم.

*تامین این هزینه ها حاصل تلاش مجموعه درآمدی شهرداری بوده و واحد اجرائیات نیز توانسته است با رشد 200 درصدی وصولی از محل چکهای برگشتی و مطالبات کمیسیون ماده صد عملکرد خوبی داشته باشد.

*بهمنی شهردار هشتگرد با تقدیر از زحمات آقای آقابراری مسئول اجرائیات و پرسنل این واحد گفت : خوشبختانه وصولی اجرائیات در 7 ماه نخست 98 نسبت به دوره مشابه سال گذشته 200 درصد افزایش داشته و به صورت ماهیانه نیز شاهد افزایش وصولی می باشیم .

*وی افزود: بیشترین وصولی واحد اجرائیات در شهریور ماه سال جاری و کمترین وصولی مربوط به تیرماه بوده است.

*شهردار هشتگرد  گفت : وصول 56 میلیارد ریال از محل چکها و جرائم کمیسیون ماده صد در سال جاری رقمی قابل توجه می باشد در حالی که وصولی سال گذشته 28 میلیارد ریال بوده است.

*وی در پایان اظهار امیدواری نمود با تلاش مجموعه درآمدی شهرداری ،  مسئول و پرسنل واحد اجرائیات مبالغ وصولی تا پایان سال افزایش چشمگیری داشته و انتظار می رود این مبلغ تا پایان سال به 100 میلیارد ریال برسد.