آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۹۶۲۷
اقتصادی
۴
یادداشت

دستان مرئی

سعید اشتیاقی

این روزها با چند تن ازفعالین اقتصادی بخش خصوصی واقعی اعم از عمده فروش و خرده فروش یا همان کسبه کف بازار جویای وضعیت شدم همگی از یک رضایت نسبی در فروش کالا نسبت به گذشته نچندان دور می گفتند  و به اتفاق دلیل اصلی آن را ثبات نرخ ارز می دانستند.

این آرامش بازار آن دغدغه ای بوده که همیشه مردم و تولید کننده و تجار به  دنبال آن بوده اند در فضای اینچنینی است که مصرف کننده با طیب خاطر می خرد و تاجر و تولید کننده و خرده فروش می فروشند. 

قبل از اینکه به چرایی تثبیت نرخ ارز بپردازم بهتر می بینم  ابتدا به  موارد مصارف آن اشاره کنم که اغلب آن برای واردات اعم از قانونی و قاچاق ، بخشی برای خروج سرمایه و مهاجرت و بخش آخر صرف مصارف خرد ازقبیل دانشجویی و مسافری و درمان می شود.

اما دلیل تثبیت نرخ ارز چه بوده است ؟

1-سیاست های اخیربانک مرکزی مبنی بر مدیریت تقاضا را می توان دلیل اصلی تثبیت  این اتفاق دانست

2-ممنوعیت کالایی 1500 قلم کالا که اخیرا برای بار دوم از سمت وزارت صمت صادر شد

3-مدیریت تقاضا برای واردات بی رویه

4-بهبود روند برگشت ارز صادراتی و رفع ایرادات سامانه نیما

 5-برگشت ارز صادرکنندگان به سامانه نیما و تراز مثبت 5/1 میلیاردی آن

6- برخورد قاطع قوه قضائیه با متخلفان ارزی 

آدام اسمیت پدر علم اقتصاد و صاحب نظریه «دست نامرئی بازار» عقیده دارد دریک اقتصادآزاد،فعالیت های اقتصادی خودبه خود و براساس عرضه و تقاضا نظم می گیرد واحتیاج به دخالت دولت وجودندارد، اما  ما شاهد این هستیم که اخیرا دولت با دست های خود ازطریق  کاهش تقاضا از طریق ممنوعیت ورود و محدودیت ثبت سفارش به این مهم دست یافته است  که قطعا پیامدهایی نظیر اوج گرفتن قاچاق افزایش نرخ بیکاری دارد.

دولت فقط باید قوانین را اجراکند وآن هم قوانینی حداقلی که دست فعالین اقتصادی راکاملا باز بگذارد، یعنی می بایست فقط تسهیل گری نماید تا در این شرایط اقتصادی کارآفرینان و فعالین بخش خصوصی بتوانند در جهت منافع ملی قدم بردارند و در جهت رونق تولید تلاش کنند که  تاریخ حتما سال های آینده  از آنها به عنوان قهرمانان جنگ اقتصادی نام خواهد برد.