آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۷۱۹۸
جهان
۱۲
تحلیل روز

جوانان؛ قربانیان تغییرات اقلیمی

دارون آسه موغلو مترجم: وصال روحانی

تیره تر شدن فزاینده شرایط زیستی در کره خاکی وضعیتی را به وجود آورده که  حتی اگر همین هم امروز منجر به مرگ و میرهای گسترده انسان ها نشود، دیر یا زود چنین سرنوشتی را رقم خواهد زد.آلودگی شدید هوا در شهرهای بزرگ صنعتی، بالا آمدن وسیع آب سطح دریا ها، آب شدن هولناک بخشی از یخ های قطبی؛ کره زمین را به سوی آینده ای فاجعه بار پیش می برد. امریکا با آزمایش های بزرگ و مخفیانه هسته ای خود و استفاده از سوخت‎های فسیلی‎، عامل اصلی این فجایع است و بدتر اینکه این ایده دروغین را تبلیغ می کند که وضع فعلی کره زمین مطلوب است و خطرات اعلام شده، پوشالی‎اند.

در این فضا کاملا بدیهی و قابل فهم است که اعتراضات نسل های جوان تر و کسانی که قربانیان امروز و آینده و قربانیان اصلی عوض شدن چشمگیر شرایط زیست در کره خاکی هستند اوج بگیرد و از نظام های حکومتی اروپا و بویژه امریکا احساس مسئولیت بیشتری را در قبال این ناهنجاری های زیستی بطلبند. زندگی در کره خاکی بشدت خطرناک شده و قواعد بازدارنده تازه ای را می طلبد. اما دولت های حاکم در سطح جهان با بی اعتنایی ناامیدکننده ای از کنار این مساله عبور می‎کنند. روزگاری نهضت های موسوم به «سبزها» در سطح جهان می کوشیدند حکومت های سهل انگار را به اهمیت فراوان اقدامات تخریبی شان در سطح جهان واقف سازد و جنگل ها و فضاهای سبز را حفظ و اکسیژن را از پلشتی ها دور کند ولی امروز به چیزی بسیار فراتر از آن نیاز است تا کره خاکی را مصون نگه داشت زیرا ناهنجاری ها و عوارض جدید که از راه رسیده اند، به هیچ روی با تدابیر قبلی قابل مهار و سرکوب نیستند و نسل جوان با هیولایی طرف است که محصول و نتیجه زیادخواهی برخی دولت های خواستار حکومت بر جهان هستند.

در حالی که جوانان جهان و بویژه اروپایی ها با به راه انداختن اعتصاب و تظاهرات، سهم اول را در ستیز با شرایط موجود دارند، هرچند نیرو و ابزار آنها برای رسیدن به توفیق در کم ترین سطح است. دولت های بزرگ در ظاهر مدعی تلاش برای کاستن از تراوشات سمی کار‎خانه های تولیدکننده این گونه سموم هستند. اما اکثر این کارخانه ها در اختیار همان دولت ها و مجری خواسته های آنان هستند.  کره زمین برای داشتن آینده ای بهتر باید هرچه سریع تر روش های فعلی زیستی اش را ترمیم و تعدیل کند زیرا دنیا به سوی یک ناهمگونی خطیر آب و هوایی پیش می رود که محصول آن ازدیاد بیماری های ناشناخته و جان سپردن قومی و دسته ای انسان ها به بهای قوی تر شدن کشور های سلطه طلب و گرفتن پز مبارزه با ناهنجاری ها از جانب همان هنجارشکن ها است. مساعی سازمان های بین المللی حافظ محیط سبز و منادی فضای سالم اینک در کم ترین سطح ثمردهی خود است و بزرگسالان حاکم بر جهان تا گلوی خود مدیون و بدهکار کم سن و سال هایی شده اند که به خاطر سیاستگذاری های آنها به سوی یک نیستی تدریجی و نابودی محتوم پیش می تازند. این مستمسک که اگر اقتصاد کشورها پویا نباشد زندگی به خودی خود می میرد و بنابراین هرگونه افزایش ضایعات زیستی و پسماندها توسط کارخانه ها و صنایع مخرب توجیه ویژه خود را دارد، زننده ترین توضیح برای کشتارهای وسیعی است که جهان آلوده شده از طریق این اقتصادهای بیمار فراروی هر طبقه ای و بویژه خردسالان امروز و جوانان و میانسالان فردا قرار می دهد.