آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۷۴۶
سیاست گذاری
۶
خبر

فرمول تبیین نرخ بیکاری در بین مردم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظارت بر تخصیص منابع را مهم ترین رویکرد شورای عالی اشتغال عنوان کرد. «محمد شریعتمداری» افزود: درحال حاضر نظارت بر تخصیص منابع با سامانه ناظر (سامانه کنترل سیاست ها و برنامه های اشتغال کشور) درحال پایش و نظارت است و از این طریق می توان فهمید سیستم دارای چه نواقصی است و چگونه می توان آنها را رفع کرد. وی با بیان اینکه باید بخشی از کار نظارت هم به استان ها سپرده شود، تصریح کرد: سپردن نظارت به استان ها برای جلوگیری از مغایرت ها مهم است تا این مغایرت ها تبدیل به انحراف پایدار و ماندگار نشود. شریعتمداری گفت: البته فقدان جایگاه مداخلات توسعه ای ناظر بر بازار کار یکی از نواقص موجود است که باید با اقدامات توسعه ای زمینه اشتغال واقعی، ماندگار و پایدار فراهم شود. وی افزود: برای تبیین اعلام نرخ بیکاری در بین مردم، نقش نظام جامع اطلاعات بازار کار بسیار مهم است. وی مدیریت بیکاری را نیازمند برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت و ضربتی دانست.