آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۲۴
معارف
۸
چراغ راه

شاخص های رفتاری مومن

قال الامام السجاد(ع): «علامات المومن خمس: الورع فی الخلوه، و الصدقه فی القله، والصبر عندالمصیبه، و الحلم عندالغضب، و الصدق عندالخوف»

امام سجاد(ع) می فرماید: مومن پنج نشانه دارد؛ 1- مومن حالت کناره گیری از گناه را دارد، آن هم در موقعی که غیر از خدا حاضر و ناظری نیست. 2- وقتی مومن تنگدست است، به مقدار توانش در راه خدا انفاق می کند و صدقه می دهد. 3- آن گاه که مصیبتی متوجه مومن می شود، صبر و تحمل می کند. (زبان به شکایت از خدا نمی گشاید) 4- آن گاه که نیروی خشمش برانگیخته می شود (عصبانی می شود) خودش را کنترل می کند (صبور و بردبار است) 5- آن جایی که مومن بیم دارد (نفعی از دستش برود یا ضرری متوجه اش شود) باز هم راست می گوید.