آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۷۴۶
بانک و بیمه
۱۳
بازار

بیکاری کشورهای اروپایی کاهش یافت

متوسط نرخ بیکاری اعضای اتحادیه اروپا به کمترین سطح خود از زمان تاسیس این اتحادیه رسید. به گزارش «ایسنا» به نقل از مرکز آمار اتحادیه اروپا، تا پایان سپتامبر 2019 نرخ بیکاری در منطقه یورو با 5/ 0 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به 5/ 7درصد رسید که کمترین نرخ بیکاری این منطقه از جولای 2008 محسوب می شود. متوسط نرخ بیکاری 28 کشور عضو اتحادیه اروپا نیز تا پایان سپتامبر با 4/ 0 درصد کاهش به 3/ 6 درصد رسید که از زمان تاسیس این اتحادیه تاکنون بی سابقه بوده است. تخمین زده می شود تا پایان سپتامبر 12 میلیون و 335 هزار مرد و زن در سطح منطقه یورو بیکار بوده باشند که نشان می دهد شمار افراد بیکار 48هزار نفر بیشتر شده است. در مقایسه با ماه سپتامبر سال قبل، شمار افراد بیکار در اتحادیه اروپا 889 هزار نفر و در سطح منطقه یورو 738 هزار نفر کاهش یافته است.