آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۲۴
ورزشی
۹

مدت ریاست یک مدیر ورزشی دیگر به پایان رسید

دوره ریاست چهارساله مهرداد علی قارداشی بر فدراسیون تنیس روی میز به پایان رسید.

فدراسیون تنیس روی میز هم با پایان دوره ریاست مهرداد علی قارداشی به جمع فدراسیون هایی پیوست که باید در انتظار برگزاری انتخابات باشد. قارداشی در 16 آبان سال 94 با کسب 35 رای از 39 آرا ماخوذه به عنوان رئیس فدراسیون تنیس روی میز انتخاب شد و اکنون در 16 آبان 98 دوره چهار ساله ریاست او به پایان رسیده است.

بر این اساس فدراسیون تنیس روی میز باید منتظر تعیین سرپرست از سوی وزارت ورزش و سپس انجام مراحل برگزاری انتخابات باشد.

اکنون فدراسیون های والیبال، دوومیدانی، تنیس، همگانی، جانبازان و معلولان، ورزش های رزمی، تنیس روی میز ،پزشکی ورزشی منتظر تعیین تکلیف و برگزاری انتخابات هستند. چند ماه دیگر نیز باید چهار سال ریاست پهلوان زاده بر فدراسیون شطرنج به پایان می رسد. به نظر می رسد وزارت ورزش باید زودتر فکری به حال فدراسیون هایی کند که مدت ریاست روسای آن به پایان رسیده است. ورزش ایران تابستان سال آینده باید در رقابت های المپیک شرکت کند و شرایط موجود به نفع هیچ کس نیست.