آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۲۴
صفحه آخر (جهان)
۱۲

مقام صهیونیست تخریب خانه های فلسطینیان را «تحقق وعده الهی» خواند!

مشاور نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنفرانسی مطبوعاتی گفته، شهرک سازی ها در کرانه باختری همان تحقق وعده الهی است و باید با کسانی که این شهرک ها را غیرقانونی می دانند، مقابله کرد!

مقامات و خاخام های صهیونیست معمولا به بیان دیدگاه های عجیب و غریب معروفند. اکنون یکی از این افراد برای توجیه تخریب خانه های مردم فلسطین، دست به فلسفه بافی های به ظاهر دینی و به واقع صهیونیستی زده است. «رئوون آزار» مشاور سیاست خارجی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر بحران زده رژیم صهیونیستی و معاون مشاور امنیت داخلی در دفتر وی گفته ، «شهرک سازی در کرانه باختری تحقق وعده الهی است»(!) به گزارش فارس، وی در کنفرانسی مطبوعاتی با حضور مسیحیان اوانجلیست(صهیونیست-مسیحی) در قدس اشغالی مدعی شد:«بازگشت یهود به شهرک ها در کرانه باختری بدبختی یا لعنت نیست بلکه نعمتی برای تمام ساکنان منطقه است؛ دعوت غیرقابل توجیه به تخلیه شهرک ها دعوت به آشوب و ویرانی است».