آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۷۱۹۸
صفحه آخر
۱۶

سخن روز

رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم : به هر کس، راستگویی در گفتار، انصاف در رفتار، نیکی به والدین و صله رحم الهام شود، اجلش به تاخیر می‏ افتد، روزیش زیاد می ‏گردد، از عقلش بهره ‏مند می‏ شود و هنگام سئوال [ماموران الهی] پاسخ لازم به او تلقین می ‏گردد.