آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۲۴
صفحه آخر (جهان)
۱۲

اندیشمند الجزائری: نصرالله اگر در میان غربی ها بود او را تقدیس می کردند

اندیشمند و روزنامه نگار الجزائری با اشاره به شخصیت والای «سید حسن نصرالله» ، تصریح کرد: او مرد بزرگی است و اگر در میان غربی ها بود، تقدیسش می کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس، «یحیی ابوزکریا» اندیشمند و روزنامه نگار الجزائری در حساب توئیتری خود به بیان دیدگاهش درباره شخصیت دبیرکل حزب الله لبنان پرداخت و در باره او نوشت:«از من پرسیدند که نظرت درباره حسن نصرالله چیست؟ گفتم: مرد بزرگی است، اگر در میان صهیونیست ها بود، او را رهبر خود می کردند، اگر در میان غربی ها بود، او را تقدیسش می کردند، اگر در میان بودایی ها بود، تا مقام قداست او را بالا می بردند، اما او در میان اعرابی است که جدش «علی بن ابی طالب» (ع) را کشتند و جدش «حسین» (ع) را سر بریدند، اعراب دوستدار ذلت و خواری هستند نه عزت.  

این اندیشمند الجزائری همچنین، به حضور سید حسن نصرالله در عرصه های جهاد و مبارزه در جنوب لبنان و البقاع اشاره کرد و نوشت: زمانی که او شخصا در پایگاه های جهاد علیه صهیونیست ها و تکفیری ها حضور داشت، در لبنان کسانی به او ناسزا می گفتند که خودشان ثروت ملت و بیت المال را به سرقت می بردند، حال آنکه او از لبنان، ناموس و کرامت آن دفاع می کرد.