آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۲۴
حوادث
۱۰

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات هشدار داد: تولید زیرزمینی تنباکو با فضولات حیوانی

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران باهشدار نسبت به وجود مواد شیمیایی، مخدر و میکروبی در تنباکوهای معطر و میوه ای، به انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر تولید تنباکو با فضولات حیوانی واکنش نشان داد.

محمدرضا مسجدی به دنبال انتشار فیلمی از یک کارگاه زیرزمینی و مخفیانه تولیدی توتون و تنباکو با فضولات حیوانی و اسانس های میوه ای در فضای مجازی، در گفت وگو با ایسنا، ضمن تاکید چند باره بر عوارض استفاده از توتون های معطر، گفت: علاوه بر آنکه مصرف توتون و تنباکو خود به تنهایی مضرات جدی برای انسان دارد، مصرف توتون معطر از آنجا که دارای مواد آلی و شیمیایی است، ضرر به مراتب بیشتری خواهد داشت. اما، موضوعی که اکنون با آن روبه رو شدیم، استفاده از فضولات حیوانی در تهیه تنباکو است که می تواند انواع آلودگی های قارچی، میکروبی و انگلی را وارد بدن انسان کند.

وی با اشاره به سایر عوارض این نوع از تنباکو افزود: از آنجا که وجود فضولات حیوانی باعث ایجاد بوی بد در تنباکو می شود، متخلفان اقدام به اضافه کردن اسانس و طعم به تنباکو می کنند. مصرف تنباکوهای معطر به این شکل می تواند منجر به نوعی ذات الریه شده و حتی فرد مصرف کننده را به سوی نارسایی تنفسی، بستری شدن در آی سی یو و حتی مرگ سوق دهد.