آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۵۵۱۹
سیاست: داخلی/خارجی
۲

روایت غریب آبادی از ماجرای بازرس آژانس

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ماجرای بازرس آژانس که به تازگی مجوز بازرسی او از سوی کشورمان لغو شده است، گفت: موضوع امنیت ملی ایران و امنیت تاسیسات هسته ای برای ما بسیار مهم است و ما به هیچ وجه نمی توانیم از کنار آن بگذریم.

به گزارش شبکه خبر، کاظم غریب آبادی گفت: بازرسان دیگری نیز همراه این خانم بودند، اما دستگاه های کنترلی فقط در مورد او هشدار می دادند.

وی افزود: آلارم ها سه بار و در سه مکان متفاوت به صدا در آمد و هشدار داده شد که این بازرس ممکن است مواد خطرناک همراه داشته باشد.

این مقام هسته ای کشورمان با بیان این که حتی در آزمایش کیف دستی این خانم نیز دستگاه ها هشدار مواد خطرناک داده اند، افزود: دستگاه ها هم در کنترل اولیه، هم در دستشویی و هم در مورد وسایل اتاق او هشدار مربوط به وجود مواد خطرناک داده اند و احیانا این مواد هنگام رفتن به دستشویی دفع شده است.