آرشیو دو‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۵۹
سیاست
۲

خبر

واکنش وزارت کشور به اخبار غیردقیق درباره یک انتخابات

پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور: نظر به انتشار اخبار غیردقیق درباره جلسه انتخابات تعیین نماینده دبیران کل احزاب در کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، نکات ذیل شامل گزارش دقیق روند برگزاری انتخابات و تصمیم نهایی هیئت نظارت درباره انتخابات، برای تنویر افکار عمومی و آگاهی فعالان سیاسی و اصحاب رسانه ارائه می شود: به موجب تبصره 3 ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، یک نفر از دبیران کل احزاب ملی و یک نفر از دبیران کل احزاب استانی جهت عضویت در کمیسیون ماده 10 احزاب، انتخاب می شوند. دستورالعمل انتخاب دو نماینده یادشده (یک نفر نماینده دبیران کل احزاب ملی و یک نفر نماینده دبیران کل احزاب استانی) در بهمن ماه سال 95 از سوی کمیسیون ماده 10 تدوین و به موجب قانون با تصویب وزیر کشور ابلاغ شده است. در اجرای دستورالعمل یادشده، مراحل مختلف قانونی برای تعیین دو نماینده دبیران کل احزاب، پیگیری و جلسه انتخابات برای روز پنجشنبه مورخ دوم آبان ماه 98 اعلام  شده است.

با توجه به اینکه بر اساس آخرین قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، 83 حزب در سطح ملی دارای مجوز فعالیت هستند، طبق دستورالعمل، حدنصاب رسمیت جلسه انتخابات، دوسوم کل احزاب؛ معادل 56 نفر است و جلسه روز پنجشنبه با حضور60  نفر از دبیران کل، آغاز به کار کرد.

طبق دستورالعمل، در آغاز جلسه، هیئت رئیسه سنی انتخاب شده و سپس، هیئت رئیسه دائمی، بر اساس دستورالعمل و با رای حاضران انتخاب شدند. پس از استقرار هیئت رئیسه، این هیئت، مسئولیت برگزاری جلسه و اجرای انتخابات را بر عهده دارد و وزارت کشور در این زمینه مسئولیتی بر عهد نداشته است.

همچنین طبق دستورالعمل، هیئت سه نفره ای شامل دو نفر از اعضای کمیسیون ماده 10 به انتخاب این کمیسیون و دبیر کمیسیون ماده 10، وظیفه نظارت بر انتخابات نماینده احزاب در کمیسیون ماده 10 را برعهده دارد.

در جلسه روز پنجشنبه مورخ دوم آبان ماه که با حضور 60  نفر از دبیران کل احزاب برگزار شد، پس از استقرار هیئت رئیسه دائمی در جایگاه، جلسه وارد دستورکار انتخابات شده و از 17 نفر نامزد اولیه انتخابات به عنوان نماینده دبیران کل احزاب ملی، در گفت وگوهای داخلی بین دبیران کل، چهار نفر آماده رقابت نهایی شدند.

با توجه به تصریح ماده 7 دستورالعمل انتخابات نماینده احزاب در کمیسیون ماده 10، سمت دبیرکل حزب قائم به شخص بوده و قابل توکیل به غیر نیست و دبیران کل باید شخصا در انتخابات شرکت کنند. بر همین اساس در تمامی دعوت نامه ها و حتی پیامک های ارسال شده برای این جلسه، موضوع حضور شخص دبیرکل مورد تاکید قرار گرفته است. لکن در آخرین جلسه کمیسیون ماده 10 جهت افزایش مشارکت و حضور تمامی احزاب در جلسه انتخابات، درباره عدم امکان چهار نفر از دبیران کل احزاب که مانع قانونی برای حضور داشته اند، تصمیم گرفته شد که قائم مقام دبیرکل در جلسه شرکت کند. البته این نظریه جنبه مشورتی داشته و تصمیم گیری نهایی بر عهده هیئت رئیسه دائمی خواهد بود.

در جلسه روز پنجشنبه دوم آبان ماه نیز، هیئت رئیسه جلسه، علی رغم درخواست برخی از احزاب و علی رغم نظر توصیه ای مثبت و مشورتی کمیسیون ماده 10 احزاب، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان، بر اجرای تصریح قانونی یادشده ناظر بر ضرورت حضور شخص دبیرکل تاکید می کند و انتخابات را برگزار می نماید. 

با توجه به اینکه طبق ماده 9 دستورالعمل، داوطلبان عضویت در کمیسیون با نصف به علاوه یک رای از مجموع دبیران کل حاضر در جلسه انتخاب می شوند و در این انتخابات هیچ یک از چهار داوطلب نهایی حدنصاب 31 رای را به دست نیاورده اند، بنابراین طبق دستورالعمل، انتخابات دومرحله ای می شود و مرحله دوم باید در همان جلسه برگزار شود تا حائز اکثریت نسبی به عنوان نماینده منتخب برگزیده شود.با وجود این و علی رغم مجوز قانونی و تذکر هیئت نظارت، برای ادامه رای گیری در مرحله دوم، بنا بر تصمیم هیئت رئیسه، تنفس یک هفته ای برای برگزاری مرحله دوم انتخابات اعلام می شود.

موضوع در جلسه هیئت نظارت بر انتخابات مطرح و پس از بحث و بررسی کامل روند برگزاری جلسه انتخابات و با توجه به اینکه اعلام تنفس یک هفته ای در دستورالعمل ذکر نشده و می بایست انتخابات مرحله دوم در همان جلسه برگزار شود، بنابراین نتایج انتخابات و تصمیم هیئت رئیسه را قابل پذیرش ندانسته و اعلام می شود بر اساس دستورالعمل باید انتخابات طی 20 روز آینده و در زمانی که متعاقبا با تصمیم هیئت نظارت تعیین می شود برگزار شود.

درباره انتخاب نماینده دبیران کل احزاب استانی نیز بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده، انتخابات راس ساعت مقرر در نوبت عصر روز پنجشنبه دوم آبان ماه برگزار شد. بنابراین با توجه به عدم نصاب قانونی جهت رسمیت جلسه، انتخابات مذکور نیز در دور دوم طی 20 روز آینده برگزار خواهد شد.

ابوترابی فرد مطرح کرد: سخن گفتن با جوامع جهانی از پایگاه اسلام و مکتب غدیر

ایسنا: حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی فرد در مراسم عزاداری شب های پایانی ماه صفر که در حسینیه جماران تهران برگزار شده بود، بیان کرد: «برای آنچه می دانیم باید احترام قائل شویم و به علم خود رجوع کنیم. پیامبر اکرم می فرماید امری که هر فرد متفکر و هوشمندی باید مراقب آن باشد و با او همیشه همراه باشد این است که استماع علم و حفظ علم و نشر آن و عمل به آن داشته باشد. هر انسان عاقلی باید این گونه زندگی کند. این امر برای همه ما لازم اما برای افرادی که مسئولیتی دارند متناسب با مسئولیت آنان بسیار خطیر و مهم است». او در ادامه خاطرنشان کرد: «تجسم علم و زهد و تقوا و بی اعتنایی به دنیا در فرزند امام خمینی (ره) سیدمصطفی خمینی متجلی بود. امام بعد از رحلت ایشان فرمودند مصطفی امید آینده اسلام بود. اینکه باید در مدرسه پیامبر زانو زد و ارتباط خود را با اهل بیت تحکیم کرد، برای این است که آنان حقیقت علم هستند. پیامبر و ائمه اسلام، مدرسه علم هستند. هرچه می توان باید ارتباط خود را با مکتب آنان تنگ تر کرد». او در پایان تاکید کرد: «برای ارتباط با دیگر مکاتب و جوامع جهانی باید از پایگاه علم این مکتب و معرفت غدیر سخن گفت، باید از حقوق پیروان این مدرسه دفاع کرد و در راستای رشد و تعالی این مکتب و تفکر گام برداشت».